Index

KLM MILJØ AS

Orgnr: 877172112

tlf: 63 95 90 10
adresse: Minne Industriområde

id

57904

organisasjonsnummer

877172112

navn

KLM MILJØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "38.110", "beskrivelse": "Innsamling av ikke-farlig avfall"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Minne Industriområde"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Minne industriområde 48"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877172112

navn

KLM MILJØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Minne Industriområde

forradrpostnr

2092

forradrpoststed

MINNESUND

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

Minne industriområde 48

ppostnr

2092

ppoststed

MINNESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

38.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.01.1997

stiftelsesdato

02.01.1997

tlf

63 95 90 10

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877172112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2250967, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21583648, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8401404}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13182244}}, "journalnr": "2021218113", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877172112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8928610, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5678610}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12655038, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11094038}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1561000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21583648}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2643968, "totalresultat": 2643968, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28568422}, "driftsresultat": 3368547, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 31936969}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -75646, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16075}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 91720}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3292901}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 877175782 [navn] => KLM MILJØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "38.110", "beskrivelse": "Innsamling av ikke-farlig avfall"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 877172112 [oppstartsdato] => 1997-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Minne Industriomru00e5de"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Minne industriomru00e5de 48"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?