Index

KLØFTA LEGESENTER EIENDOM AS

https://kloftalegesenter.no

Orgnr: 818782772

webside: kloftalegesenter.no
adresse: Gjerdrumsvegen 5

id

16891

organisasjonsnummer

818782772

navn

KLØFTA LEGESENTER EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gjerdrumsvegen 5"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

hjemmeside

kloftalegesenter.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818782772

navn

KLØFTA LEGESENTER EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gjerdrumsvegen 5

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

kloftalegesenter.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818782772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 4584, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11573923, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11566324}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7599}}, "journalnr": "2021128783", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818782772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 812553, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 42000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 770553}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10761371, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 604358}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10157013}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11573923}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 530373, "totalresultat": 530373, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 760552}, "driftsresultat": 1008189, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1768741}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -328162, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 328182}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 680027}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918856587 [navn] => KLØFTA LEGESENTER EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818782772 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gjerdrumsvegen 5"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => kloftalegesenter.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?