Index

KM. TRANSPORT AS

Orgnr: 812435752

adresse: Hansrudvegen 2A

id

2061

organisasjonsnummer

812435752

navn

KM. TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hansrudvegen 2A"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "STANGE", "postnummer": "2335", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812435752

navn

KM. TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hansrudvegen 2A

forradrpostnr

2335

forradrpoststed

STANGE

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.09.2013

stiftelsesdato

02.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812435752

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1873766, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5035300, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2786888}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2248412}}, "journalnr": "2020616246", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812435752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 835634, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 75000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 760634}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4199666, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1284496}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2915170}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5035300}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 163610, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8010372}, "driftsresultat": 279796, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8290168}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -70038, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1515}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 71552}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 209758}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912456137 [navn] => KM. TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 812435752 [oppstartsdato] => 2013-07-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hansrudvegen 2A"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "STANGE", "postnummer": "2335", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?