Index

KNAPPSKOG PANORAMA AS

Orgnr: 811684732

adresse: Pålsneset 2

id

351

organisasjonsnummer

811684732

navn

KNAPPSKOG PANORAMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-11

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pålsneset 2"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "RONG", "postnummer": "5337", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811684732

navn

KNAPPSKOG PANORAMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pålsneset 2

forradrpostnr

5337

forradrpoststed

RONG

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.03.2013

stiftelsesdato

06.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811684732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 36216, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8469944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8469944}}, "journalnr": "2021161506", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811684732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -150384, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1750384}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8620328, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8620328}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8469944}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -206394, "totalresultat": -206394, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33111}, "driftsresultat": -33111, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -173283, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 173284}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -206394}}]

Reserver mot visning?