Index

KNAUSEN BILHOLDING AS

Orgnr: 815027132

adresse: Kveomsvegen 54

id

7606

organisasjonsnummer

815027132

navn

KNAUSEN BILHOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-25

naeringskode1

{"kode": "77.110", "beskrivelse": "Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kveomsvegen 54"], "kommune": "VÅGÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VÅGÅ", "postnummer": "2680", "kommunenummer": "3435"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815027132

navn

KNAUSEN BILHOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kveomsvegen 54

forradrpostnr

2680

forradrpoststed

VÅGÅ

forradrkommnr

3435

forradrkommnavn

VÅGÅ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

77.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.02.2015

stiftelsesdato

04.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815027132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57334, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 106000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 77000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29000}}, "journalnr": "2021186660", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815027132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 72000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 72000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 107000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27000}, "driftsresultat": 3000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4000}}]

Reserver mot visning?