Index

KNUT HÅVARD PAVELSEN HOLDING AS

Orgnr: 812110772

adresse: Myren 28

id

1341

organisasjonsnummer

812110772

navn

KNUT HÅVARD PAVELSEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myren 28"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3718", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812110772

navn

KNUT HÅVARD PAVELSEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myren 28

forradrpostnr

3718

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

11.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812110772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2428133, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 965259, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 941582}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23677}}, "journalnr": "2021469167", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812110772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 924029, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 824029}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 41229, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37202}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4027}}, "sumEgenkapitalGjeld": 965259}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 988281, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9998}, "driftsresultat": -9998, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000039, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1000039}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 990042}}]

Reserver mot visning?