Index

KNUTS TRANSPORT AS

Orgnr: 877073602

tlf: 74 16 17 85
mobil: 99550700
adresse: Ogndalsvegen 115B

id

57740

organisasjonsnummer

877073602

navn

KNUTS TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ogndalsvegen 115B"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7716", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877073602

navn

KNUTS TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ogndalsvegen 115B

forradrpostnr

7716

forradrpoststed

STEINKJER

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.1997

stiftelsesdato

23.12.1996

tlf

74 16 17 85

tlf_mobil

99550700

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877073602

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1576438, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3376784, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 822351}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2554434}}, "journalnr": "2020294079", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877073602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 600906, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 500906}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2775878, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2418093}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 357785}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3376784}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -471096, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14703314}, "driftsresultat": -601356, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14101959}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2606, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25247}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27853}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -603961}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972112569 [navn] => KNUTS TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 877073602 [oppstartsdato] => 1988-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ogndalsvegen 115B"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7716", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?