Index

KOBBERVIKDALEN 87 AS

Orgnr: 820812522

adresse: Tollbugata 115

id

22572

organisasjonsnummer

820812522

navn

KOBBERVIKDALEN 87 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollbugata 115"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3041", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

820812522

navn

KOBBERVIKDALEN 87 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollbugata 115

forradrpostnr

3041

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.05.2018

stiftelsesdato

10.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820812522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2180707, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17298698, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16886122}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 412576}}, "journalnr": "2020923662", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820812522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 417997, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 298677}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 119320}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16880701, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 151323}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16729378}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17298698}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 96445, "totalresultat": 96445, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1000247}, "driftsresultat": 687554, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1687801}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -563583, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 395}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 563978}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 123971}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920825176 [navn] => KOBBERVIKDALEN 87 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820812522 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollbugata 115"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3041", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?