Index

KODIENT AS

Orgnr: 818721722

adresse: c/o Lasse Haslev, Solveien 99B

id

16709

organisasjonsnummer

818721722

navn

KODIENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lasse Haslev", "Solveien 99B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1162", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818721722

navn

KODIENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Lasse Haslev Solveien 99B

forradrpostnr

1162

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818721722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 89740, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 324507, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 324507}}, "journalnr": "2021226216", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818721722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 165432, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 135432}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 159075, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 159075}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 324507}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25945, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 701647}, "driftsresultat": 34453, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 736100}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -951, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 46}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 997}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33502}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918810552 [navn] => KODIENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818721722 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lasse Haslev", "Solveien 99B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1162", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?