Index

KOKSTAD TANNLEGEPRAKSIS AS

Orgnr: 815001052

tlf: 55 22 80 85
adresse: Kokstadvegen 23

id

7538

organisasjonsnummer

815001052

navn

KOKSTAD TANNLEGEPRAKSIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-20

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadvegen 23"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815001052

navn

KOKSTAD TANNLEGEPRAKSIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kokstadvegen 23

forradrpostnr

5257

forradrpoststed

KOKSTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2015

stiftelsesdato

20.12.2014

tlf

55 22 80 85

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815001052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2286841, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 488160, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 407818}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 80342}}, "journalnr": "2021316001", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815001052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -43368, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -73368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 531528, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 531528}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 488160}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -32755, "totalresultat": -32755, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2541787}, "driftsresultat": -41740, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2500047}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -90, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41830}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915015204 [navn] => KOKSTAD TANNLEGEPRAKSIS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815001052 [oppstartsdato] => 2015-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadvegen 23"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?