Index

KOL INVEST AS

Orgnr: 814793192

adresse: Luragata 21

id

7069

organisasjonsnummer

814793192

navn

KOL INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-13

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Luragata 21"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4307", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814793192

navn

KOL INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Luragata 21

forradrpostnr

4307

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.01.2015

stiftelsesdato

19.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814793192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 67232, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 661760, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 628305}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 33455}}, "journalnr": "2021191300", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814793192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 246545, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 216545}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 415215, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 415215}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 661760}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25036, "totalresultat": 25036, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3439}, "driftsresultat": 28061, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 31500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3025, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3026}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25036}}]

Reserver mot visning?