Index

KOLBOTN KAROSSERI & LAKK AS

Orgnr: 877209482

tlf: 66 80 19 80
adresse: Peder Sletners vei 2

id

57959

organisasjonsnummer

877209482

navn

KOLBOTN KAROSSERI & LAKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-04

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Peder Sletners vei 2"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 184"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1411", "kommunenummer": "3020"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877209482

navn

KOLBOTN KAROSSERI & LAKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Peder Sletners vei 2

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 184

ppostnr

1411

ppoststed

KOLBOTN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.02.1997

stiftelsesdato

21.01.1997

tlf

66 80 19 80

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877209482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2087187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20287108, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 124800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20162308}}, "journalnr": "2020838268", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877209482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20267108, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1492800}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 18774308}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20287108}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8573838, "totalresultat": 8573838, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 315806}, "driftsresultat": -315806, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8889644, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10702980}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1813336}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8573838}}]

Reserver mot visning?