Index

KOMÉT TRAFIKKSKOLE AS

Orgnr: 811576972

mobil: 91 37 04 83
adresse: Stillverksveien 16

id

135

organisasjonsnummer

811576972

navn

KOMÉT TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-02

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stillverksveien 16"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2004", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811576972

navn

KOMÉT TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stillverksveien 16

forradrpostnr

2004

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.04.2013

stiftelsesdato

06.02.2013

tlf

tlf_mobil

91 37 04 83

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.05.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811576972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2436115, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2640321, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1488405}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1151915}}, "journalnr": "2021480531", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811576972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 637964, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 601964}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2002357, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 488207}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1514150}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2640321}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 204301, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2867325}, "driftsresultat": 317547, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3184872}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -56439, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3827}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 60266}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 261108}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911834782 [navn] => KOMÉT TRAFIKKSKOLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811576972 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stillverksveien 16"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2004", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?