Index

KOMFORTSERVICE AS

https://www.komfortservice.no

Orgnr: 814802132

mobil: 416 26 238
webside: www.komfortservice.no
adresse: Hauanveien 37B

id

7096

organisasjonsnummer

814802132

navn

KOMFORTSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og båter"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hauanveien 37B"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3213", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

hjemmeside

www.komfortservice.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814802132

navn

KOMFORTSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hauanveien 37B

forradrpostnr

3213

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

tlf_mobil

416 26 238

url

www.komfortservice.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.09.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814802132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2005343, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 54619, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20833}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 33786}}, "journalnr": "2020747998", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814802132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -9947, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -34281}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 64566, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44566}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 54619}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41409, "totalresultat": -41409, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 653432}, "driftsresultat": -41448, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 611984}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 39, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41409}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 814840212 [navn] => KOMFORTSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og bu00e5ter"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814802132 [oppstartsdato] => 2015-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hauanveien 37B"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3213", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => www.komfortservice.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?