Index

KOMPA AS

https://www.kompa.no

Orgnr: 919126736

webside: www.kompa.no
adresse: Østensjøveien 43

id

273980

organisasjonsnummer

919126736

navn

KOMPA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østensjøveien 43"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-03

hjemmeside

www.kompa.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919126736

navn

KOMPA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østensjøveien 43

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.06.2017

stiftelsesdato

03.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.kompa.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919126736

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2143313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2124666, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2124666}}, "journalnr": "2020893660", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919126736"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 569815, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 539815}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1554851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1548112}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6739}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2124666}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 206263, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3007168}, "driftsresultat": 279207, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3286375}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12788, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 256}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13044}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 266419}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919283742 [navn] => KOMPA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 919126736 [oppstartsdato] => 2017-05-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stensju00f8veien 43"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.kompa.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?