Index

KOMPETANSEBEDRIFTEN AVD TRONDHEIM AS

Orgnr: 820808592

adresse: Magnus Lagabøters veg 8

id

22553

organisasjonsnummer

820808592

navn

KOMPETANSEBEDRIFTEN AVD TRONDHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-05-02

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Magnus Lagabøters veg 8"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7047", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820808592

navn

KOMPETANSEBEDRIFTEN AVD TRONDHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Magnus Lagabøters veg 8

forradrpostnr

7047

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.05.2018

stiftelsesdato

18.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

820808592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 25430, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 164367, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 164367}}, "journalnr": "2021151939", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820808592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 59840, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 29840}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 104528, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 104528}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 164367}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13810, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 911614}, "driftsresultat": 17768, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 929382}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -63, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 77}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 17705}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920822894 [navn] => KOMPETANSEBEDRIFTEN AVD TRONDHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820808592 [oppstartsdato] => 2018-03-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Magnus Lagabu00f8ters veg 8"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7047", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?