Index

KONCIV AS

Orgnr: 818874812

adresse: Risavika Havnering 14

id

17135

organisasjonsnummer

818874812

navn

KONCIV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Risavika Havnering 14"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 70"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4098", "kommunenummer": "1124"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818874812

navn

KONCIV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Risavika Havnering 14

forradrpostnr

4056

forradrpoststed

TANANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 70

ppostnr

4098

ppoststed

TANANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.04.2017

stiftelsesdato

30.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818874812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2432145, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24519941, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16869838}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7650103}}, "journalnr": "2021400369", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818874812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9353282, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2422303}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6930979}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15166659, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2236259}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12930400}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24519941}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1810900, "totalresultat": -1810900, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7563850}, "driftsresultat": -4975727, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2588123}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -406592, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25486}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 432078}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5382319}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918950508 [navn] => KONCIV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818874812 [oppstartsdato] => 2017-03-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Risavika Havnering 14"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 70"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4098", "kommunenummer": "1124"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?