Index

KONG OSCARSGATE 21 AS

Orgnr: 912124266

adresse: Nedre Korskirkeallmenningen 1A

id

107905

organisasjonsnummer

912124266

navn

KONG OSCARSGATE 21 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Korskirkeallmenningen 1A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5017", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912124266

navn

KONG OSCARSGATE 21 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Korskirkeallmenningen 1A

forradrpostnr

5017

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

18.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124266

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2547735, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31273577, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 29666934}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1606643}}, "journalnr": "2021528446", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124266"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26163886, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4363886}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5109691, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3878852}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1230839}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31273577}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -128959, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 297286}, "driftsresultat": -93626, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 203660}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -71705, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30288}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 101993}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -165331}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912131645 [navn] => KONG OSCARSGATE 21 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912124266 [oppstartsdato] => 2013-06-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Korskirkeallmenningen 1A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5017", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?