Index

KONGSFJORD INTERNATIONAL SCUBA SCHOOL AS

Orgnr: 812248952

adresse: Kobbekroken 9

id

1643

organisasjonsnummer

812248952

navn

KONGSFJORD INTERNATIONAL SCUBA SCHOOL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-27

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kobbekroken 9"], "kommune": "BERLEVÅG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSFJORD", "postnummer": "9982", "kommunenummer": "5440"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 59"], "kommune": "BERLEVÅG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSFJORD", "postnummer": "9982", "kommunenummer": "5440"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812248952

navn

KONGSFJORD INTERNATIONAL SCUBA SCHOOL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kobbekroken 9

forradrpostnr

9982

forradrpoststed

KONGSFJORD

forradrkommnr

5440

forradrkommnavn

BERLEVÅG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 59

ppostnr

9982

ppoststed

KONGSFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.07.2013

stiftelsesdato

15.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812248952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 90960, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021228808", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812248952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -9190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -39190}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9190, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9190}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -25456, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25456}, "driftsresultat": -25456, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -25456}}]

Reserver mot visning?