Index

KORK HOLDING AS

Orgnr: 814870812

adresse: Lomovegen 2

id

7243

organisasjonsnummer

814870812

navn

KORK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-27

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lomovegen 2"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "VINSTRA", "postnummer": "2640", "kommunenummer": "3436"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814870812

navn

KORK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lomovegen 2

forradrpostnr

2640

forradrpoststed

VINSTRA

forradrkommnr

3436

forradrkommnavn

NORD-FRON

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814870812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 71142, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10586683, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8422477}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2164206}}, "journalnr": "2021193599", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814870812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9542798, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 292570}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9250228}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1043885, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1043885}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10586683}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 324411, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22340}, "driftsresultat": -22340, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 341858, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 341858}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 319519}}]

Reserver mot visning?