Index

KORNELIUS CONSULTANTS AS

Orgnr: 815333772

adresse: Granneskleiva 38

id

8336

organisasjonsnummer

815333772

navn

KORNELIUS CONSULTANTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-11

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granneskleiva 38"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4044", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815333772

navn

KORNELIUS CONSULTANTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granneskleiva 38

forradrpostnr

4044

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.05.2015

stiftelsesdato

28.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815333772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 76968, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021211654", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815333772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -74534, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -104534}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 74534, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 74534}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11644, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11644}, "driftsresultat": -11644, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11644}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915374409 [navn] => KORNELIUS CONSULTANTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815333772 [oppstartsdato] => 2015-04-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granneskleiva 38"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4044", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?