Index

KOS INVESTERINGER AS

Orgnr: 920951449

adresse: Myrvollveien 12B

id

327908

organisasjonsnummer

920951449

navn

KOS INVESTERINGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrvollveien 12B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "OPPEGÅRD", "postnummer": "1415", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920951449

navn

KOS INVESTERINGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrvollveien 12B

forradrpostnr

1415

forradrpoststed

OPPEGÅRD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

94.991

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

27.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951449

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2196205, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24425, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1925}}, "journalnr": "2020957383", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951449"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18800, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11200}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5625, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5625}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24425}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5625, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5625}, "driftsresultat": -5625, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5625}}]

Reserver mot visning?