Index

KOZY AS

Orgnr: 819182922

adresse: Blokk A, Sinsenveien 11

id

17947

organisasjonsnummer

819182922

navn

KOZY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blokk A", "Sinsenveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0572", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819182922

navn

KOZY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blokk A Sinsenveien 11

forradrpostnr

0572

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.06.2017

stiftelsesdato

22.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819182922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2232037, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 221335, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 221335}}, "journalnr": "2021233627", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819182922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29411, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -589}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 191924, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 191924}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 221335}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19411, "totalresultat": 19411, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 160960}, "driftsresultat": 19410, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 180370}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19411}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919297972 [navn] => KOZY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819182922 [oppstartsdato] => 2017-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blokk A", "Sinsenveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0572", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?