Index

KPLUSS AS

Orgnr: 812097482

adresse: Sundøyhagen 64

id

1299

organisasjonsnummer

812097482

navn

KPLUSS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sundøyhagen 64"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "LEPSØY", "postnummer": "5216", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812097482

navn

KPLUSS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sundøyhagen 64

forradrpostnr

5216

forradrpoststed

LEPSØY

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812097482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2258737, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 299952, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 122300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 177652}}, "journalnr": "2021274636", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812097482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 53564, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23564}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 246388, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 246388}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 299952}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2618, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47384}, "driftsresultat": 2616, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2618}}]

Reserver mot visning?