Index

KR7 HOLDING AS

Orgnr: 822087922

adresse: Elnesveien 22

id

26760

organisasjonsnummer

822087922

navn

KR7 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-21

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elnesveien 22"], "kommune": "RAKKESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "DEGERNES", "postnummer": "1892", "kommunenummer": "3016"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822087922

navn

KR7 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elnesveien 22

forradrpostnr

1892

forradrpoststed

DEGERNES

forradrkommnr

3016

forradrkommnavn

RAKKESTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2019

stiftelsesdato

03.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822087922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2457983, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 402423, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 402000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 423}}, "journalnr": "2021503614", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822087922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17024, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12976}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 385399, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 385399}}, "sumEgenkapitalGjeld": 402423}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2646, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3}, "driftsresultat": -3, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2643, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2643}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2646}}]

Reserver mot visning?