Index

KRA AS

Orgnr: 912594513

adresse: Hoffsveien 15

id

118349

organisasjonsnummer

912594513

navn

KRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-16

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hoffsveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912594513

navn

KRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hoffsveien 15

forradrpostnr

0275

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.10.2013

stiftelsesdato

20.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.11.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

912594513

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327935, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 610044, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 580044}}, "journalnr": "2021382474", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912594513"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 312522, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 282522}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 297522, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 270522}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 610044}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 266001, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2351186}, "driftsresultat": 341159, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2692345}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -58, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 58}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 341101}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912610454 [navn] => KRA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912594513 [oppstartsdato] => 2013-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hoffsveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?