Index

KRAGEBØL & BREIEN AS

Orgnr: 815112822

adresse: Oberst Rodes vei 86A

id

7813

organisasjonsnummer

815112822

navn

KRAGEBØL & BREIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-14

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oberst Rodes vei 86A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1165", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815112822

navn

KRAGEBØL & BREIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oberst Rodes vei 86A

forradrpostnr

1165

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.03.2015

stiftelsesdato

09.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815112822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1681926, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17522707, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17084745}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 437962}}, "journalnr": "2020399839", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815112822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11311426, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 562000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10749426}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6211281, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 151597}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6059684}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17522707}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2582814, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 109269}, "driftsresultat": -109269, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2648886, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2821140}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 172254}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2539617}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915117449 [navn] => KRAGEBØL & BREIEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815112822 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Oberst Rodes vei 86A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1165", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?