Index

KRAMSJØ AS

Orgnr: 822245242

adresse: Herandsvegen 314

id

27431

organisasjonsnummer

822245242

navn

KRAMSJØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Herandsvegen 314"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "HERAND", "postnummer": "5628", "kommunenummer": "4618"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822245242

navn

KRAMSJØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Herandsvegen 314

forradrpostnr

5628

forradrpoststed

HERAND

forradrkommnr

4618

forradrkommnavn

ULLENSVANG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.02.2019

stiftelsesdato

08.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822245242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2271801, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 459753, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 459753}}, "journalnr": "2021294556", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822245242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -115292, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -136222}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 575045, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 575045}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 459753}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 167141, "totalresultat": 167141, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2739120}, "driftsresultat": 168174, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2907294}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1033, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 241}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1274}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 167141}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922274274 [navn] => KRAMSJØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 822245242 [oppstartsdato] => 2019-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Herandsvegen 314"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "HERAND", "postnummer": "5628", "kommunenummer": "4618"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?