Index

KRAS AS

Orgnr: 812212982

adresse: Sannas vei 3

id

1590

organisasjonsnummer

812212982

navn

KRAS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sannas vei 3"], "kommune": "BRØNNØY", "landkode": "NO", "poststed": "BRØNNØYSUND", "postnummer": "8906", "kommunenummer": "1813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812212982

navn

KRAS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sannas vei 3

forradrpostnr

8906

forradrpoststed

BRØNNØYSUND

forradrkommnr

1813

forradrkommnavn

BRØNNØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.07.2013

stiftelsesdato

08.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812212982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 26692, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3010498, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2951335}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 59163}}, "journalnr": "2021151067", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812212982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -183773, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -223773}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3194272, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 119037}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3075235}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3010498}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -99583, "totalresultat": -99583, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23856}, "driftsresultat": 27490, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 51346}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -127073, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 79}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 127152}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -99583}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921159447 [navn] => KRAS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812212982 [oppstartsdato] => 2018-07-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sannas vei 3"], "kommune": "BRu00d8NNu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "BRu00d8NNu00d8YSUND", "postnummer": "8906", "kommunenummer": "1813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?