Index

KREDIN AS

https://www.kredin.no

Orgnr: 812413902

webside: www.kredin.no
adresse: Næringssenteret Energirådhuset, Grensevegen 811

id

2014

organisasjonsnummer

812413902

navn

KREDIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Næringssenteret Energirådhuset", "Grensevegen 811"], "kommune": "EIDSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "MAGNOR", "postnummer": "2240", "kommunenummer": "3416"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-03

hjemmeside

www.kredin.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812413902

navn

KREDIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Næringssenteret Energirådhuset Grensevegen 811

forradrpostnr

2240

forradrpoststed

MAGNOR

forradrkommnr

3416

forradrkommnavn

EIDSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.09.2013

stiftelsesdato

03.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.kredin.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812413902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 65128, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2414179, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1691756}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 722424}}, "journalnr": "2021196859", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812413902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1230246, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2046534}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -816288}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1183933, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 265867}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 918066}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2414179}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -359283, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2247275}, "driftsresultat": -405419, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1841856}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -55528, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2149}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 57676}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -460947}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912445429 [navn] => KREDIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812413902 [oppstartsdato] => 2013-09-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nu00e6ringssenteret Energiru00e5dhuset", "Grensevegen 811"], "kommune": "EIDSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "MAGNOR", "postnummer": "2240", "kommunenummer": "3416"} [links] => [] [hjemmeside] => www.kredin.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?