Index

KREMMARTUNET KJØPESENTER EIENDOM AS

Orgnr: 912027791

adresse: Asperudveien 67

id

105643

organisasjonsnummer

912027791

navn

KREMMARTUNET KJØPESENTER EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Asperudveien 67"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1255", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1974-04-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912027791

navn

KREMMARTUNET KJØPESENTER EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Asperudveien 67

forradrpostnr

1255

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.04.1974

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027791

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2488149, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 71483720, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 65109147}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6374573}}, "journalnr": "2021458107", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027791"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17874618, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1050000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16824618}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 53609102, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2242286}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 51366816}}, "sumEgenkapitalGjeld": 71483720}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3625827, "totalresultat": 3625827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5113339}, "driftsresultat": 6636314, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11749653}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1728416, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8750}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1737166}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4907898}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981039602 [navn] => KREMMARTUNET KJØPESENTER EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-09-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912027791 [oppstartsdato] => 1994-04-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Asperudveien 67"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1255", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?