Index

KRF HOLDING AS

Orgnr: 815331842

adresse: Fjordutsikten 9

id

8331

organisasjonsnummer

815331842

navn

KRF HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-04

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordutsikten 9"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HYGGEN", "postnummer": "3442", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815331842

navn

KRF HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordutsikten 9

forradrpostnr

3442

forradrpoststed

HYGGEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2015

stiftelsesdato

20.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815331842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2282155, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2350453, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 250000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2100453}}, "journalnr": "2021242485", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815331842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1322409, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1292409}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1028044, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1028044}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2350453}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1974362, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15984}, "driftsresultat": -15984, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2000030, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2000030}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1984046}}]

Reserver mot visning?