Index

KRIHAN INVEST AS

Orgnr: 812183052

adresse: Gjerdrums vei 16

id

1508

organisasjonsnummer

812183052

navn

KRIHAN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gjerdrums vei 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sprinkler Prosjekt AS", "Gjerdrums vei 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812183052

navn

KRIHAN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gjerdrums vei 16

forradrpostnr

0484

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Sprinkler Prosjekt AS Gjerdrums vei 16

ppostnr

0484

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812183052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 40174, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1528730, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 600035}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 928695}}, "journalnr": "2021165567", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812183052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1469292, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1439292}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 59438, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 59438}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1528730}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 870457, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28336}, "driftsresultat": 112664, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 141000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 788379, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 788604}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 225}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 901043}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912223914 [navn] => KRIHAN INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812183052 [oppstartsdato] => 2013-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gjerdrums vei 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sprinkler Prosjekt AS", "Gjerdrums vei 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?