Index

KRINGLEBOTTEN PROSJEKT AS

Orgnr: 819062382

adresse: c/o Jostein Kringlebotten, Stødlevegen 330

id

17624

organisasjonsnummer

819062382

navn

KRINGLEBOTTEN PROSJEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jostein Kringlebotten", "Stødlevegen 330"], "kommune": "ETNE", "landkode": "NO", "poststed": "ETNE", "postnummer": "5590", "kommunenummer": "4611"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819062382

navn

KRINGLEBOTTEN PROSJEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Jostein Kringlebotten Stødlevegen 330

forradrpostnr

5590

forradrpoststed

ETNE

forradrkommnr

4611

forradrkommnavn

ETNE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

24.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819062382

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1317850, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2078829, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2005410}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 73419}}, "journalnr": "2019755077", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819062382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2560363, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2590363}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4639191, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 739191}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3900000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2078829}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2293509, "totalresultat": -2293509, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2371389}, "driftsresultat": -2110633, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 260756}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -182876, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 182889}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2293509}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919148209 [navn] => KRINGLEBOTTEN PROSJEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819062382 [oppstartsdato] => 2017-02-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jostein Kringlebotten", "Stu00f8dlevegen 330"], "kommune": "ETNE", "landkode": "NO", "poststed": "ETNE", "postnummer": "5590", "kommunenummer": "4611"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?