Index

KRISTIAN PEDERSEN HOLDING AS

Orgnr: 819097712

adresse: Kaddelandsveien 17

id

17729

organisasjonsnummer

819097712

navn

KRISTIAN PEDERSEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-09

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kaddelandsveien 17"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "HOLUM", "postnummer": "4519", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819097712

navn

KRISTIAN PEDERSEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kaddelandsveien 17

forradrpostnr

4519

forradrpoststed

HOLUM

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.06.2017

stiftelsesdato

27.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819097712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2451041, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 510754, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 386000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 124754}}, "journalnr": "2021495531", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819097712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 502754, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 442754}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 510754}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80984, "totalresultat": 80984, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6530}, "driftsresultat": -6530, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 87514, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 87514}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 80984}}]

Reserver mot visning?