Index

KRISTIANSUND STADION AS

Orgnr: 812231022

tlf: 71 58 44 44
adresse: Magnar Isaksens Vei 1

id

1617

organisasjonsnummer

812231022

navn

KRISTIANSUND STADION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Magnar Isaksens Vei 1"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6514", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812231022

navn

KRISTIANSUND STADION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Magnar Isaksens Vei 1

forradrpostnr

6514

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.07.2013

stiftelsesdato

14.05.2013

tlf

71 58 44 44

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812231022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1963915, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 48910132, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 46815004}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2095128}}, "journalnr": "2020708537", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812231022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13966179, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17050000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3083821}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34943953, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1426182}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 33517771}}, "sumEgenkapitalGjeld": 48910132}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -898231, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4324694}, "driftsresultat": 333035, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4657729}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1231266, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4021}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1235287}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -898231}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912243443 [navn] => KRISTIANSUND STADION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812231022 [oppstartsdato] => 2013-05-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Magnar Isaksens Vei 1"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6514", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?