Index

KRISTOFFER AUNE AS

Orgnr: 815547292

mobil: 412 20 357
adresse: Storsteinvegen 3

id

8834

organisasjonsnummer

815547292

navn

KRISTOFFER AUNE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storsteinvegen 3"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5514", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjoldavegen 123"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5519", "kommunenummer": "1106"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815547292

navn

KRISTOFFER AUNE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storsteinvegen 3

forradrpostnr

5514

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

Skjoldavegen 123

ppostnr

5519

ppoststed

HAUGESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.06.2015

stiftelsesdato

15.03.2015

tlf

tlf_mobil

412 20 357

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815547292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2282953, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4094075, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2599280}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1494794}}, "journalnr": "2021308348", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815547292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 854825, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 835825}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3239250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 786330}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2452920}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4094075}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -212127, "totalresultat": -212127, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6484275}, "driftsresultat": -232245, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6252030}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -39768, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13397}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 53165}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -272012}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996173909 [navn] => KRISTOFFER AUNE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-11-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 815547292 [oppstartsdato] => 2010-10-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storsteinvegen 3"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5514", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skjoldavegen 123"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5519", "kommunenummer": "1106"} [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?