Index

KROEPELIEN AS

Orgnr: 817761852

mobil: 936 07 624
adresse: Jon Smørs vei 17

id

14298

organisasjonsnummer

817761852

navn

KROEPELIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-22

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jon Smørs vei 17"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jule Lillebø", "Jon Smørs vei 17"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817761852

navn

KROEPELIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jon Smørs vei 17

forradrpostnr

1397

forradrpoststed

NESØYA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Jule Lillebø Jon Smørs vei 17

ppostnr

1397

ppoststed

NESØYA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.09.2016

stiftelsesdato

12.09.2016

tlf

tlf_mobil

936 07 624

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817761852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2232793, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14719984, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14665156}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54828}}, "journalnr": "2021235243", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817761852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 284854, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 254854}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14435129, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14435129}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14719983}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 54763, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37604}, "driftsresultat": 142396, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 180000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -72187, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6761}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 78948}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 70209}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904924 [navn] => KROEPELIEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817761852 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jon Smu00f8rs vei 17"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESu00d8YA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jule Lillebu00f8", "Jon Smu00f8rs vei 17"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESu00d8YA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?