Index

KROG TRANSPORT AS

Orgnr: 812182072

mobil: 90067402
adresse: Moserudveien 88

id

1506

organisasjonsnummer

812182072

navn

KROG TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moserudveien 88"], "kommune": "MARKER", "landkode": "NO", "poststed": "ØRJE", "postnummer": "1870", "kommunenummer": "3013"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812182072

navn

KROG TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moserudveien 88

forradrpostnr

1870

forradrpoststed

ØRJE

forradrkommnr

3013

forradrkommnavn

MARKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.08.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

tlf_mobil

90067402

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812182072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 29394, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8786663, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1125121}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7661542}}, "journalnr": "2021154091", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812182072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6533686, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6333686}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2252977, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2181624}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 71352}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8786663}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 789207, "totalresultat": 789207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13453385}, "driftsresultat": 971779, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14425164}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 29946, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 43893}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13947}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1001725}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971623896 [navn] => KROG TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 812182072 [oppstartsdato] => 1986-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moserudveien 88"], "kommune": "MARKER", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8RJE", "postnummer": "1870", "kommunenummer": "3013"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-27 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?