Index

KRONÆ AS

Orgnr: 818993242

adresse: Brynaskogen 24

id

17459

organisasjonsnummer

818993242

navn

KRONÆ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brynaskogen 24"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5705", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818993242

navn

KRONÆ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brynaskogen 24

forradrpostnr

5705

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.05.2017

stiftelsesdato

28.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818993242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2481119, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1606065, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1529600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76465}}, "journalnr": "2021534752", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818993242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 927109, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20305}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 906804}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 678956, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 678956}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1606065}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 319627, "totalresultat": 319627, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6030}, "driftsresultat": -6030, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 325657, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 350013}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24356}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 319627}}]

Reserver mot visning?