Index

KRONSTAD INVEST AS

Orgnr: 812199072

adresse: Kirkebirkeland 87B

id

1554

organisasjonsnummer

812199072

navn

KRONSTAD INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-10

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkebirkeland 87B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5227", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812199072

navn

KRONSTAD INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkebirkeland 87B

forradrpostnr

5227

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.07.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812199072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2441813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35169, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35168}}, "journalnr": "2021485962", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812199072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9177, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -10658}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25992, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25992}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35169}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4576, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4584}, "driftsresultat": -4584, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4576}}]

Reserver mot visning?