Index

KROPPEN AS

Orgnr: 812210262

adresse: Nordmyrveien 3

id

1582

organisasjonsnummer

812210262

navn

KROPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordmyrveien 3"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SPYDEBERG", "postnummer": "1820", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812210262

navn

KROPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordmyrveien 3

forradrpostnr

1820

forradrpoststed

SPYDEBERG

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812210262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2408981, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2182082, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2150742}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31340}}, "journalnr": "2021450697", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812210262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 146987, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 116987}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2035095, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11396}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2023699}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2182082}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 63929, "totalresultat": 63929, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 201014}, "driftsresultat": 178076, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 379090}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -96115, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 96134}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 81960}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912215350 [navn] => KROPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812210262 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordmyrveien 3"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SPYDEBERG", "postnummer": "1820", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?