Index

KRY AS

Orgnr: 822053912

adresse: Øvre Kolbotn 13

id

26610

organisasjonsnummer

822053912

navn

KRY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Kolbotn 13"], "kommune": "ÅL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅL", "postnummer": "3570", "kommunenummer": "3043"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822053912

navn

KRY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Kolbotn 13

forradrpostnr

3570

forradrpoststed

ÅL

forradrkommnr

3043

forradrkommnavn

ÅL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.01.2019

stiftelsesdato

21.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822053912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2292075, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 947727, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 947727}}, "journalnr": "2021325345", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822053912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 576573, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 552143}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 371154, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 371154}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 947727}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 349828, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1037119}, "driftsresultat": 448106, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1485225}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 984, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1404}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 420}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 449090}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922082685 [navn] => KRY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822053912 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Kolbotn 13"], "kommune": "u00c5L", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5L", "postnummer": "3570", "kommunenummer": "3043"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?