Index

KSN INVESTERING AS

Orgnr: 913078195

mobil: 915 20 756
adresse: Hattelandsvegen 92

id

128267

organisasjonsnummer

913078195

navn

KSN INVESTERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

naeringskode1

{"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hattelandsvegen 92"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913078195

navn

KSN INVESTERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hattelandsvegen 92

forradrpostnr

4351

forradrpoststed

KLEPPE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.693

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

915 20 756

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078195

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1728364, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25897461, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24067004}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1830457}}, "journalnr": "2020450976", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078195"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14614875, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5598164}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9016711}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11282586, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11282586}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25897461}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5953868, "totalresultat": 5953868, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27916}, "driftsresultat": -27916, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6025143, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6025143}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5997227}}]

Reserver mot visning?