Index

KULLEBUNDLÅVEN AS

Orgnr: 811681792

adresse: Ormerudveien 2B

id

345

organisasjonsnummer

811681792

navn

KULLEBUNDLÅVEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ormerudveien 2B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 59"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1411", "kommunenummer": "3020"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811681792

navn

KULLEBUNDLÅVEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ormerudveien 2B

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 59

ppostnr

1411

ppoststed

KOLBOTN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811681792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2074517, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 587435, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 587435}}, "journalnr": "2020825289", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811681792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 100001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 487435, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 487435}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 587435}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22431, "totalresultat": -22431, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16857}, "driftsresultat": -16857, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5574, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5601}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -22431}}]

Reserver mot visning?