Index

KULLESEIDKANALEN GJESTEHAMN AS

Orgnr: 822709702

adresse: Kanalvegen 24

id

28692

organisasjonsnummer

822709702

navn

KULLESEIDKANALEN GJESTEHAMN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kanalvegen 24"], "kommune": "BØMLO", "landkode": "NO", "poststed": "FINNÅS", "postnummer": "5437", "kommunenummer": "4613"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822709702

navn

KULLESEIDKANALEN GJESTEHAMN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kanalvegen 24

forradrpostnr

5437

forradrpoststed

FINNÅS

forradrkommnr

4613

forradrkommnavn

BØMLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2019

stiftelsesdato

16.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822709702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1622958, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 882161, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 168034}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 714128}}, "journalnr": "2020342164", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822709702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -495727, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -518657}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1377888, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1377888}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 882161}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-04-16", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -518657, "totalresultat": -518657, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2484584}, "driftsresultat": -513768, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1970816}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4889, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4940}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -518657}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922747598 [navn] => KULLESEIDKANALEN GJESTEHAMN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 822709702 [oppstartsdato] => 2019-04-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kanalvegen 24"], "kommune": "Bu00d8MLO", "landkode": "NO", "poststed": "FINNu00c5S", "postnummer": "5437", "kommunenummer": "4613"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?