Index

KULTURPARKEN FUS BARNEHAGE AS

Orgnr: 922030510

adresse: Sofienberggata 58

id

362877

organisasjonsnummer

922030510

navn

KULTURPARKEN FUS BARNEHAGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-09

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sofienberggata 58"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0563", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922030510

navn

KULTURPARKEN FUS BARNEHAGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sofienberggata 58

forradrpostnr

0563

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2019

stiftelsesdato

16.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030510

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2098691, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16698427, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 135980}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16562447}}, "journalnr": "2020849810", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030510"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13379474, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 13000672}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 378802}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3318953, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2981747}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16698427}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-10-16", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 344423, "totalresultat": 344423, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13072994}, "driftsresultat": 357400, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13430394}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 84794, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 96254}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11460}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 442194}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986993282 [navn] => KULTURPARKEN FUS BARNEHAGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 922030510 [oppstartsdato] => 2004-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sofienberggata 58"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0563", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-01-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?