Index

KUNDESERVICE BRANNSIKRING AS

https://www.ks-norge.no

Orgnr: 812285912

mobil: 417 59 708
webside: www.ks-norge.no
adresse: Buen 8

id

1725

organisasjonsnummer

812285912

navn

KUNDESERVICE BRANNSIKRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buen 8"], "kommune": "SALTDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ROGNAN", "postnummer": "8250", "kommunenummer": "1840"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-20

hjemmeside

www.ks-norge.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812285912

navn

KUNDESERVICE BRANNSIKRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buen 8

forradrpostnr

8250

forradrpoststed

ROGNAN

forradrkommnr

1840

forradrkommnavn

SALTDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.08.2013

stiftelsesdato

20.07.2013

tlf

tlf_mobil

417 59 708

url

www.ks-norge.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812285912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2237711, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 902879, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 190259}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 712620}}, "journalnr": "2021243119", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812285912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -396666, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -496666}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1299545, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 714251}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 585294}}, "sumEgenkapitalGjeld": 902879}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -483026, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5130964}, "driftsresultat": -465624, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4665340}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17402, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 771}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18173}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -483026}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912290867 [navn] => KUNDESERVICE BRANNSIKRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812285912 [oppstartsdato] => 2013-07-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Buen 8"], "kommune": "SALTDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ROGNAN", "postnummer": "8250", "kommunenummer": "1840"} [links] => [] [hjemmeside] => www.ks-norge.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?