Index

KUNST OG KAOS AS

https://www.kunstogkaos.no

Orgnr: 812338692

mobil: 986 01 001
webside: www.kunstogkaos.no
adresse: Finborudgården, Mørkstugata 3

id

1842

organisasjonsnummer

812338692

navn

KUNST OG KAOS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Finborudgården", "Mørkstugata 3"], "kommune": "RØROS", "landkode": "NO", "poststed": "RØROS", "postnummer": "7374", "kommunenummer": "5025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sigrid M. Jansen", "Skansveien 11"], "kommune": "RØROS", "landkode": "NO", "poststed": "RØROS", "postnummer": "7374", "kommunenummer": "5025"}

hjemmeside

www.kunstogkaos.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812338692

navn

KUNST OG KAOS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Finborudgården Mørkstugata 3

forradrpostnr

7374

forradrpoststed

RØROS

forradrkommnr

5025

forradrkommnavn

RØROS

forradrland

Norge

postadresse

c/o Sigrid M. Jansen Skansveien 11

ppostnr

7374

ppoststed

RØROS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.08.2013

stiftelsesdato

01.08.2013

tlf

tlf_mobil

986 01 001

url

www.kunstogkaos.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812338692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 42542, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 889242, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20810}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 868432}}, "journalnr": "2021167990", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812338692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 346683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 197655}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 149028}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 542559, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 542559}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 889242}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 72207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1152941}, "driftsresultat": 74607, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1227549}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -598, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 621}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 74009}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912354946 [navn] => KUNST OG KAOS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812338692 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Finborudgu00e5rden", "Mu00f8rkstugata 3"], "kommune": "Ru00d8ROS", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8ROS", "postnummer": "7374", "kommunenummer": "5025"} [links] => [] [hjemmeside] => www.kunstogkaos.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sigrid M. Jansen", "Skansveien 11"], "kommune": "Ru00d8ROS", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8ROS", "postnummer": "7374", "kommunenummer": "5025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?