Index

KUNSTMALER LARS TVEIT AS

Orgnr: 811786322

mobil: 958 43 571
adresse: Korsnesvegen 107

id

600

organisasjonsnummer

811786322

navn

KUNSTMALER LARS TVEIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

naeringskode1

{"kode": "90.031", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Korsnesvegen 107"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FANA", "postnummer": "5244", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811786322

navn

KUNSTMALER LARS TVEIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Korsnesvegen 107

forradrpostnr

5244

forradrpoststed

FANA

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.031

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

08.03.2013

tlf

tlf_mobil

958 43 571

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811786322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2076743, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 826379, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 826379}}, "journalnr": "2020827683", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811786322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 622201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 602367}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 204178, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 204178}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 826379}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 552678, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 935322}, "driftsresultat": 709852, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1645173}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -220, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 211}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 431}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 709632}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993777110 [navn] => KUNSTMALER LARS TVEIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.031", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811786322 [oppstartsdato] => 2009-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Korsnesvegen 107"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FANA", "postnummer": "5244", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-09 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?